+36 20 239 7460 csonakberbe@gmail.com

Általános Szerződési Feltételek

A CSÓNAKBAN DOHÁNYOZNI ÉS NYÍLTLÁNGOT HASZNÁLNI TILOS, ENNEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A KAUCIÓ TELJES ELVESZTÉSÉT JELENTI!

Jelen szabályok az Online foglalási űrlapon és a hozzátartozó fizetési felületen feltüntetett hajóbérlő (a továbbiakban: Bérlő) és a Hargitai Csaba egyéni vállalkozó (Székhely:, adószám: …………………………..), mint a bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó) között létre jött szerződéses viszonyokat szabályozza az alábbi feltételek mellett:

1.) A Bérlő a foglalási űrlapon az általa kiválasztott időpontra lefoglalja a bérbeadó eszközét, majd a foglalás véglegesítéséhez a  bérbeadó a foglalás során megadja a számlázási adatokat. A Bérlő  a Bérbeadó által kiküldött 30% díjbekérő értékét átutalással kiegyenlíti, a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra. A fennmaradó 70% bérleti díjat az eszköz átvételekor Bérlő megfizeti készpénzben vagy előre utalással.  A fizetési művelet végrehajtásának hiányában, vagy bármilyen okból történő megszakadása, sikertelensége esetén bérbeadó a foglalási időre vonatkozóan is az eszköz bérleti jogát értékesítheti.

2.) Amennyiben bérbeadó hibájából, a Bérlő által lefoglalt időpontban a bérbeadó eszköze, nem áll  rendelkezésre; akkor a Bérlő részére a bérlési díjat a banki költségek együtt visszafizeti. Lehetőség szerint erről a Bérlőt a megadott e-mail és/vagy telefonszámán a lefoglalt időpont előtt értesíti.

3.) A Bérlő csak írásban (e-mail vagy SMS ,illetve messenger üzenet) mondhatja le a bérelt eszközt. A foglalási időszak megkezdése előtt legkésőbb:

  • 30 nappal történő lemondás esetén díjmentes ,
  • 29-15 nappal történő lemondás esetén a bérleti díj 50%-a kerül felszámításra
  • 14-8 nappal történő lemondás esetén a bérleti díj 70%-a kerül felszámításra
  • 7 nappal történő lemondás esetén 100%-a kerül felszámításra

4.) A bérbeadó a bérbeadástól jogkövetkezmények nélkül elállhat, ha a bérlés elháríthatatlan külső akadályok miatt nem jön létre (pl. természeti katasztrófa, háborús helyzet, terrorizmus, járvány).

5.) Amennyiben bérbeadó a bérlés közvetítését nem szerződésszerűen teljesíti, a díjat arányosan csökkenti, ha pedig nem teljesíti, megbízó választása szerint a díjat visszafizeti, vagy a bérlés időpontját más alkalomra módosítja.

8.) Az időpontfoglalás, díjbefizetés, díj beérkezés, számlázási folyamat aktuális állapotairól e-mail leveleket küldünk. Amennyiben Ön végre hajtotta a megrendelési folyamatot a weboldalunkon és a sikeres végrehajtásról nem érkezett e-mail a megadott levelezési fiókjába (ellenőrizze a spam mappát is) vegye fel velünk a kapcsolatot.

9.) Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a hatályos jogszabályok irányadók.

10 .) A Bérbevevő köteles azonnal jelezni Az eszközökkel kapcsolatos bármilyen

meghibásodást, sérülést. Az eszközök bérlésekor fizetett kaució a bérlés során  keletkezett káresemények,rongálások, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére szolgál.

A Bérbevevő köteles a bérelt eszköz eltulajdonítása, vagy használhatatlanná válása, megsemmisülése  esetén a piaci értéket  megtéríteni.Az eszközök nem rendelkeznek biztosítással.

Az eszközök esetleges meghibásodása esetén, amennyiben az Bérbevevő hibájából

következett be, úgy az eszköz telephelyre történő szállításának költsége Bérbevevőt

terheli.Az eszközök bérleti időtartama az eszköz átvételétől a gépkocsi telephelyre történő

visszaérkezéséig tart.

 

Ezen bérleti feltételek a bérleti szerződés részét képezik.

 

Fentiek tudomásul vételét megköszönve kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Kapcsolat

Előre egyeztetett időpontban tudjuk fogadni Dunaharasztiban található telephelyünkön.

A bérlési idő: 07:00 -20:00 óráig (megbeszélés szerint előző nap elvihető)

Telephely: 2330 Dunaharaszti, Attila u.26/a

Tel

+36202397460

Email

csonakberbe@gmail.com